Thẻ: chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin   1. THÔNG BÁO TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẢO AN   – Khi truy cập hệ thống trang website doctorwho.vn, nghĩa là quý khách đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Quy định bảo mật. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản của Quy định bảo mật, vui lòng không sử...
Đọc Thêm